Embeera z'abantu

Olulimi n'ennono mu baana

Kigasa okwogera n'abaanabo?

Ensibuko y'amannya Kayiira Gaajuule ag'Embogo

Nnaalinnya y'ani mu nnono z'obwakabaka bwa Buganda?

Ab'Embogo batandika batya okukongojja Kabaka

Ddala Nnamasole y'ani?

Amannya ga Kabaka g'owulira n'owa obuyiiya ekitiibwa

Omuganda n'okukomaga

Londera abaanabo Maama oba Taata alibabeerera omuzadde omulungi,topapa

Enjawulo y'ekyengera n'ekivundu

Embuulire tefa yonna,wuliriza oyige

Olamusa ku bantu banno oba obayitako kkuutwe?

Towalaggananga na balikuziika,weekutula,weekaddiya wekka.....

Okuwaatula n'okuggumiza

Okukama n'okukamiza

Balo akulaba atya? weekubemu Ttooki otereeze amaka

Ebika by'Obutiko